มะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจเจอเร็วรักษาได้

ปัญหาใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม มะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจเจอเร็วรักษาได้ มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นจัดได้ว่าเป็นมะเร็งอันดับต้นๆและพบบ่อยที่สุดในผู้ชายไทย และพบว่าในปัจจุบันมีชายไทยเป็นมะเร็งต่อมลูกมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บางรายไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังประสบกับมะเร็งต่อมลูกหมาก เพราะมะเร็งต่อลูกหมากนั้นจะไม่แสดงอาการที่ชี้ชัดว่าเป็น หรืออาการแรกเริ่มลักษณะมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นจะคล้ายคลึงกับอาการต่อมลูกหมากโตหรือต่อมลูกหมากอักเสบ กว่าจะรู้ตัวอีกทีมะเร็งก็ลุกลามไปยังส่วนต่างๆของอวัยวะเราแล้ว ซึ่งวันนี้ หมอเบียร์ จะมาเล่าเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากมีวิธีการรักษายังไง มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากอะไร ไปดูกันครับ

ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Prostate Cancer สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนั้น จะเกิดจากเซลล์ของต่อมลูกหมากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ผิดปกติ โดยมีการเจริญเติบโตโดยการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็วและลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั้งเกิดการอุตตัดบริเวณหลอดปัสสาวะ และเกิดการทำลายเซลล์ที่ปกติของต่อมลูกหมากอย่างรวดเร็ว และลุกลามไปสู่อวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายเช่น ไต ตับ ปอด และกระดูก จนทำให้อวัยวะเหล่านั้นเสียหายไปด้วย จนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งวิธีสังเกตว่าเราเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่ หากสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

วิธีสังเกตเบื้องต้นมีดังนี้

  1. ขณะปัสสาวะจะรู้สึกติดขัดปัสสาวะลำบาก
  2. ปัสสาวะออกไม่แรงไม่พุ่ง
  3. ช่วงมืดค่ำมีอาการปัสสาวะบ่อย
  4. มีอาการปวดขณะปัสสาวะ หรือปวดเวลาหลั่งน้ำอสุจิ
  5. ขณะปัสสาวะมีเลือดปะปนออกมา หรือขณะหลั่งอสุจิมีเลือดปนมาด้วย

วิธีการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นสามารถรักษาได้หลากหลายวิธี โดยวิธีการรักษาทางแพทย์จะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์อาการของคนไข้ โดยหลักๆแพทย์จะสังเกตุโดยดู ตำแหน่ง ขนาดและระยะของเซลล์มะเร็ง โดยวิธีการรักษาจะเป็นวิธีการผ่าตัด วิธีแรกเป็นวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง วิธีที่สองเป็นการผ่าตัดโดยใช้กลไกโดยใช้แขนกลช่วยในการผ่าตัด โดยวิธี 2 วิธีนี้ทางแพทย์จะทำการวินิจฉัยว่าควรใช้วิธีใดในการผ่าตัด

การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการตัดชิ้นเนื้อ TRUS C BX (Transrectal Ultrasound With Biopsy Prostate)

มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นโดยธรรมชาติของโรคจะเป็นโรคที่ไม่มีอาการในระยะแรก ซึ่งเป็นระยะที่การรักษาได้ผลดีและเป้าหมายของการรักษาคือการหายขาดจากตัวโรค ดังนั้นการตรวจคัดกรองในผู้ชายที่อายุมากกว่า 55 ปี เพื่อจะได้ตรวจเจอตั้งแต่ในระยะแรกๆจึงมีความสำคัญ ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากจะใช้การตรวจค่า PSA (Prostatic Specific Antigen)เป็นหลัก กล่าวคือถ้า PSA > 4 จะมีโอกาสในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “มะเร็ง” ในทางการแพทย์จำเป็นต้องได้ผลชิ้นเนื้อยืนยัน ซึ่งการจะได้ผลชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมากนั้นใช้การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากทางทวารหนัก Transrectal Ultrasound with biopsy prostate (TRUS c Bx) คือการสอดเครื่องมือ ultrasound ที่มีช่องใส่เข็มสปริงสำหรับตัดเอาชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากไปตรวจทางพยาธิวิทยา สามารถทำได้ทั้งการดมยาสลบ ฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง หรือใช้ยาชาเฉพาะที่ และผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังทำการตัดชิ้นเนื้อ

ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการตรวจสุขภาพ

นอกจากตรวจสุขภาพตามจุดอื่นๆแล้ว การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากเข้าไปในโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งของท่านชายทุกท่าน นอกจากป้องกันไว้ก่อนล้วงหน้าเพื่อการตรวจพบและรักษาได้อย่างรวดเร็ว

โดยการตรวจมะเร็งต่อมลูกมหากนั้นสามารถตรวจเช็คได้หลากหลายวิธี เช่น การตรวจหาสารมะเร็งในเม็ดเลทอด PSA หากมีค่า PSA อยู่ในระดับ 0-4 ng/ml ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ หากท่านชายคนไหนมีค่ามากกว่านั้นควรตรวจอย่างละเอียด แนะนำให้อย่างน้อยตรวจพร้อมสุขภาพประจำปีทีเดียว และยังมีการตรวจด้วยระบบอัลตร้าซาวด์ที่ต่อมลูกหมากซึ่งทำการตรวจสอบผ่านทางทวารหนักและการตรวจชิ้นเนื้อที่ต่อมลูกหมาก

ข้อบ่งชี้ในการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

• ผู้ชายที่ตรวจพบค่า PSA > 4
• ผู้ชายที่ต่อมลูกหมากมีลักษณะผิดปรกติจากการตรวจด้วยการคลำทางรูทวาร

เข็มสปริงที่ใช้ตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

รูป : ตัวอย่างเข็มสปริงที่ใช้ตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

รูป : ภาพตัวอย่างขณะทำการตัดชิ้นเนื้อ

ตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

อาการของมะเร็งต่อมลูกหมากแบ่งได้เป็น 4 ระยะ

ซึ่งการแบ่งแยกมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นจะถูกพิจารณาจากทางแพทย์ ซึ่งวิธีตรวจสอบเบื้องต้นก็จะตรวจสอบขนาดของก้อนเนื้อเป็นอันดับแรก และการแพร่ไประบาดไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกาย ทั้งนี้ต้องตรวจสอบค่า PSA และผลการตรวจเซลล์มะเร็งอีกด้วย ซึ่งอาการมะเร็งต่อมลูกหมากแบ่งได้ 3 ระยะดังนี้

  • มะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 1 มะเร็งจะอยู่ในต่อมลูกหมาก โดยมีค่า PSA ที่น้อยกว่า 10 ซึ่งใครเป็นอยู่ในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้อยู่
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 2 มะเร็งต่อมลูกหมากยังคงไม่ลุกลาม โดยค่า PSA ที่อยู่ในต่อมลูกมากจะมีค่ามากกว่า 10 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรักษาให้หายได้
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 3 มะเร็งต่อมลูกหมากจะเริ่มแพร่กระจายไปอยู่อวัยวะโดยรอบ กระจายออกไปนอกต่อมลูกหมาก
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 4 ระยะนี้เซลล์ของตัวมะเร็งจะแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว โดยจะกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองในร่างกายและลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย

การเตรียมตัวก่อนตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

• งดยาละลายลิ่มเลือด (ถ้ารับประทานอยู่และสามารถหยุดได้) 7 วันก่อนตัดชิ้นเนื้อ
• รับประทานยาฆ่าเชื้อที่ได้รับ1 วันก่อนการผ่าตัด
• สวนทวารด้วย unison enema คืนและเช้าก่อนตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก
• งดอาหารหลังเที่ยงคืน

อาการแทรกซ้อนจากการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

• เลือดออกมากกว่าปรกติ (อาจมีปัสสาวะหรืออุจจาระปนเลือดได้เล็กน้อยเป็นปรกติ)
• ติดเชื้อในกระแสเลือด
• ปัสสาวะไม่ออกชั่วคราวหลังตัดชิ้นเนื้อ

สำหรับใครที่ประสบปัญหาหรือตรวจพบอาการที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ควรรีบรักษาอย่างเร่งด่วน โดยมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นสามารถรักษาให้หายได้ ถ้าท่านยังอยู่ในระยะที่ 1หรือระยะที่ 2 ส่วนระยะที่ 3 และระยะที่ 4 โอกาสรักษามะเร็งต่อมลูกหมากนั้นจะยากขึ้นหรือไม่สามารถรักษาได้แล้ว

ถ้าใครมีปัญหาหรือสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นสามารถปรึกษาหมอเบียร์ได้นะครับยินดีพร้อมให้คำปรึกษาหรือใครมีปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศชาย สนใจปรึกษาหมอเบียร์หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 🟩 Line : คลิก https://lin.ee/cPBEivO หรือ @eternityclinic2
ติดตามข้อมูลข่าวสาร รีวิว ได้ที่เว็บไซด์ 🟦https://eternityclinic.com/ อยากเห็นรีวิว ภาพชัดๆ เต็มๆไม่เบลอ 🟧 https://twitter.com/Drbeer15 ได้เลยครับ

สรุป

มะเร็งต่อมลูกหมากสามารถรักษาให้หายขาดได้ ยิ่งตรวจพบเจอเร็วยิ่งรักษาเร็วก็สามารถหายได้ แต่ถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้นานจนเกิดเป็นระยะที่ 3 หรือระยะที่ 4 การรักษานั้นริบหรี่เหลือเกินแต่ก็สามารถรักษาได้เพื่อช่วยบรรเทาอาการที่เป็นอยู่เท่านั้น ดังนั้นใครที่ตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วนั้น สำหรับท่านชายอย่าลืมเพิ่มโปรแกรมตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากเข้าไปด้วยนะครับ ด้วยความหวังดีจาก หมอเบียร์