ใส่แกนองคชาตเทียม Penile Prosthesis

ใส่แกนองคชาตเทียม

ผ่าตัดใส่แกนอวัยวะเพศเทียม Penile Prosthesis Implantation for Erectile Dysfunction Treatment

การแบ่งชนิดของแกนองคชาตเทียมกันไว้มากมาย เพื่อให้ง่ายต่อการจำและความเข้าใจในบทนี้จะขอแบ่งชนิดของแกนองคชาตเทียมง่ายๆออกเป็นชนิด nonhydraulic และชนิด hydraulic penile prosthesis โดยในแต่ละชนิดจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆตามลักษณะของแกนองคชาตเทียม

แกนองคชาตเทียมชนิด Nonhydraulic

แกนองคชาตเทียมชนิดนี้จะไม่มีกลไกที่ซับซ้อน ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกลไกชำรุด (mechanical failure) แต่ข้อเสียคือไม่เป็นธรรมชาติ และการซ่อนรูปทำได้ลำบาก รวมทั้งไม่สามารถขยายขนาดได้ตามต้องการ

แกนองคชาตเทียมชนิด hydraulic

แกนองคชาตเทียมชนิด hydraulic หมายถึงชนิดที่สามารถปั๊มให้ของเหลวจากถุงพัก (reservoir) ไหลเข้ามาที่แกนองคชาตเมื่อต้องการให้องคชาตแข็งตัวและสามารถปั๊มออกเพื่อให้อ่อนตัวได้เมื่อไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้การซ่อนรูปทำได้ดี และสามารถขยายขนาดได้เมื่อแข็งตัว นอกจากนี้ในรุ่นใหม่ๆบางรุ่นจะสามารถเพิ่มความยาวขององคชาตได้เวลาแข็งตัว แกนองคชาตเทียมชนิด hydraulic นี้จะสามารถแบ่งออกได้ตามจำนวนชิ้นของอุปกรณ์

คนไข้ที่เหมาะสมกับการใส่แกนองคชาตเทียมได้แก่ คนไข้อีดีที่มีสาเหตุมาจากโรคทางร่างกายร่วมกับให้การรักษาด้วยวิธีง่ายๆอื่นๆแล้วไม่ได้ผลการรักษาที่ดี ในรายที่มีสาเหตุมาจากโรคทางจิตใจควรจะได้รับการรักษาด้วยวิธีการใส่แกนองคชาตเทียมก็ต่อเมื่อได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลและได้รับคำแนะนำจากจิตแพทย์ให้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ในปัจจุบันนี้แพทย์จะนิยมใช้ชนิดที่เป็น hydraulic เกือบทั้งหมด เนื่องจากให้ความรู้สึกที่เหมือนธรรมชาติมากกว่า โดยจะต้องทำการอธิบายให้คนไข้ทราบข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์แต่ละแบบ นอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงเรื่องความพิการในคนไข้บางรายโดยเฉพาะทางการใช้มือ เนื่องจากแกนองคชาตเทียมบางรุ่นการปั๊มและการปล่อยให้น้ำไหลกลับจะทำได้ยากในคนไข้ที่มีความพิการทางมือ หรืออาจจะต้องคุยกับคู่ของคนไข้เพื่อดูว่ายอมรับที่จะช่วยเหลือคนไข้ในการทำให้องคชาตแข็งตัวและอ่อนตัวหรือไม่

รับคำปรึกษาเบื้องต้น กับ “หมอเบียร์” ฟรี

สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก
LINE:@ETERNITYCLINIC4
Facebook:@Eternityclinicthaiสืบพงษ์ เอ่งฉ้วน

นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน “หมอเบียร์”
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย (Urologist)
ศัลยกรรมทั่วไป (General surgeon)

บทความล่าสุด