ฝังมุก สไตส์ “หมอเบียร์”

ฝังมุก

การฝังมุกต้องทำโดยแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญ ขนาดเม็ดมุกที่จะเลือกใช้นั้นมีขนาดประมาณ 0.5–1 เซนติเมตร ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมด้วย

ทางคลินิก “หมอเบียร์” เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร มีมุกหลายขนาดหลายชนิด ให้ท่านเลือกตามที่ต้องการ

ปรึกษา หมอเบียร์ ก่อนฝังมุก
ฝังมุก