อวัยวะเพศชาย โค้งงอ เอียง ผิดรูป

หรือ โรคเพโรนีย์ Peyronie’s disease

ที่จะเกิดพังผืดแข็ง (plaque) ที่องชาต ทำให้อวัยวะเพศเอียง หรือโค้งงอผิดรูป ซึ่งจริงๆแล้วการงอของน้องชายไม่ควรเอียงเกิน 30 องศา เกินกว่านั้นต้องมาพบแพทย์นะครับ

Shockwave (EDSWT) แก้อวัยวะเพศชายโค้งงอ เทคนิคเฉพาะของ “หมอเบียร์”

(เทคนิค shock wave เข้มข้น) เป็นเทคนิคการ shock wave ด้วยเครื่อง Erectile Dysfunction Shock Wave Therapy เป็นเทคนิคเฉพาะของ “หมอเบียร์” ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติของอวัยวะเพศ และ อวัยวะเพศชายโค้งงอ เอียง ผิดรูป