การรักษาเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ด้วยเครื่อง Erectile Dysfunction Shock Wave Therapy For Erectile Dysfunction (EDSWT For ED)

Erectile Dysfunction Shock Wave

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ด้วย เทคโนโลยีล่าสุด Erectile Dysfunction Shockwave Therapy (EDSWT)

2
3
 

Previous
Next

ด้วยประสบการณ์การรักษากว่า 5 ปี ผู้รักษากว่าพันคน สาขาให้บริการมากที่สุดในประเทศ เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพท่านชาย ให้กลับมาแข็งแรง ทนทานดังเดิม ดังวัยหนุ่ม ด้วยเทคนิคการรักษา ที่เห็นผลการรักษาที่เร็วขึ้นกว่ามาตรฐาน ด้วยความพร้อมในการรักษาที่ครบวงจรที่สุด โดยแพทย์ผู้เชียวชาญระบบสืบพันธุ์แพทย์ชายโดยเฉพาะ

สัญลักษณ์แห่งควาเป็นชาย แข็งแรง ทรงพลัง อึดและทน เป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนปรารถนา ไม่แต่เพียงเพื่อตัวเอง แต่ยังเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยาวนาน กับคนรัก

ปัจจุบันด้วยสภาพการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ผู้ชายต้องทำงานหนัก พักผ่อนน้อย ขาดการออกกำลังกาย และความเครียด จึงล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ สมรรถภาพท่านชาย ลดน้อย ถอยลงกว่าที่ควรจะเป็น

การแข็งตัวตอนเช้าที่ลดลง แข็งได้ไม่เต็มที่ แข็งได้ไม่นานพอ และอ่อนตัวระหว่างปฏิบัติกิจ และไม่สามารถแข็งกลับมาได้อีก

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ด้วย เทคโนโลยีล่าสุด Erectile Dysfunction Shockwave Therapy (EDSWT)

Erectile Dysfunction Shockwave Therapy (EDSWT) นับเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพท่านชาย ซึ่งได้รับการยอบรับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ว่าสามารถช่วยฟื้นฟูและรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้จริง เพื่อให้ท่าชายมั่นใจในสมรรถภาพยิ่งขึ้นจึง โดยการรักษาโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่ต่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ในองคชาติ และทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณแกนองคชาติมากขึ้น เพื่อการเสริมสร้างให้การแข็งตัวกลับมาเป็นปกติดังเดิม แข็งแรง ทรงพลัง อึด ทน และ ควบคุมสั่งได้ตามต้องการ สามารถใช้เพื่อรักษาปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศจากต้นเหตุ ไม่เจ็บ และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ปลอดภัยกว่าการรับประทานยาระยะยาว

รูป : Shock Wave Therapy การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก

ภาวะการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายไม่เต็มที่ ในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ มักเกิดจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอขณะมีเพศสัมพันธ์ การแข็งตัวของอวัยวะเพศ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีไปยังอวัยวะเพศ ทำให้เกิดการขยายตัวของอวัยวะเพศ และเกิดการแข็งตัวขึ้น เส้นเลือดจำนวนมากในบริเวณอวัยวะเพศ ยังทำให้เกิดการตอบสนองที่ดี และสามารถควบคุมสั่งการได้ดีขึ้น

จากพื้นฐานการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คลื่นเสียงความเข้มต่ำแบบแรงกระแทก สามารถช่วยฟื้นฟูรักษาโรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้

  • เชลล์กล้ามเนื้อเรียบคอร์ปัส คาเวอร์โนซัม มีลักษณะเหมือนฟองน้ำ เซลล์บุผิวหลอดเลือด เส้นประสาท โครงสร้างเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย ดังนั้นหากมีปัจจัยมากระทบกลไกทั้งสามก็จะทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้
  • การวิจัยศึกษาค้นคว้าได้รับการยืนยันว่า คลื่นเสียงความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกสามารถช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูความเสียหายทางพยาธิวิทยาดังกล่าวข้างต้น
  • คลื่นเสียงความเข้มต่ำแบบแรงกระแทก โดยการเพิ่มช่วยเพิ่มเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ Mesenchymal Stem Cell (MSC) ส่งเสริมการฟื้นฟูซ่อมแซมเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศที่ได้รับความเสียหาย
  • ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นเลือดฝอยขึ้นใหม่ในอวัยวะเพศชาย

รูป : แสดงโครงสร้างของอวัยวะเพศ

การรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย Shockwave Therapy

สำหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่รู้จักกันในชื่อ “Erectile dysfunction” (ED) นับเป็นปัญหาที่พบมากในผู้ชายอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป โดยปัญหาจะมีความรุนแรงตามอายุที่มากขึ้น และปัจจุบันเราพบปัญหานี้ในเพศชายเพิ่มขึ้นอย่างมาก และในอายุที่น้อยลง ภาวะการหย่อนสมรรถทางเพศนี้ ยังเป็นสัญญานบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพ เป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติที่อาจจะเริ่มเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือด เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจ และเส้นเลือดสมองอุตตัน อีกด้วย เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอนั่นเอง

โดยผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก ให้ผลการรักษาที่ดี พบว่าการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลดี  กว่าการรับประทานยาระยะยาว และวันนึงอาจไม่ตอบสนองต่อยา ทำให้การทำกิจกรรมมีความเป็นธรรมชาติ และให้ผลการตอบสนองได้ดีมากขึ้น

ผลการรักษาด้วยวิธีนี้สามารถได้ผลดีกับผู้ที่มีปัญหาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในระดับน้อย ถึงปานกลาง และรุนแรง หลังการรักษาด้วย Shockwave Therapy ผู้รักษาสามารถ ลดยา และหยุดยาได้ โอกาสของความสำเร็จ อยู่ที่ 70-85 %

โดย SHOCKWAVE THERAPY ยังสามารถใช้ในการรักษา ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง Chronic Prostatitis Pain Syndrome(CPPS)  และอาการปวดจากฝังฝืดในองคชาต Peyronie ‘s disease

ขั้นตอนการรักษา

  • การใช้เครื่องมือ Shock Wave Treatment for Erectile Dysfunction ใช้เวลาในการรักษา 30 นาที สัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ หรือปรับตามความสะดวกของผู้รักษาได้ (ให้ผลเร็วกว่าเทคนิคมาตรฐานที่ต้องใช้เวลาในการักษา 6-12 ครั้ง)
  • ไม่ต้องมียาชาหรือยาระงับประสาทก่อนการรักษา
  • คุณสามารถกลับมาทำกิจกรรมตามปกติได้ทันที

รับคำปรึกษาเบื้องต้น กับ “หมอเบียร์” ฟรี

สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก
LINE:@ETERNITYCLINIC4
Facebook:@Eternityclinicthaiสืบพงษ์ เอ่งฉ้วน

นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน “หมอเบียร์”
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย (Urologist)
ศัลยกรรมทั่วไป (General surgeon)

บทความล่าสุด