การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการตัดชิ้นเนื้อ

ต่อมลูกหมาก

การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการตัดชิ้นเนื้อ TRUS C BX (Transrectal Ultrasound With Biopsy Prostate)

มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นโดยธรรมชาติของโรคจะเป็นโรคที่ไม่มีอาการในระยะแรก ซึ่งเป็นระยะที่การรักษาได้ผลดีและเป้าหมายของการรักษาคือการหายขาดจากตัวโรค ดังนั้นการตรวจคัดกรองในผู้ชายที่อายุมากกว่า 55 ปี เพื่อจะได้ตรวจเจอตั้งแต่ในระยะแรกๆจึงมีความสำคัญ ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากจะใช้การตรวจค่า PSA (Prostatic Specific Antigen)เป็นหลัก กล่าวคือถ้า PSA > 4 จะมีโอกาสในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “มะเร็ง” ในทางการแพทย์จำเป็นต้องได้ผลชิ้นเนื้อยืนยัน ซึ่งการจะได้ผลชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมากนั้นใช้การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากทางทวารหนัก Transrectal Ultrasound with biopsy prostate (TRUS c Bx) คือการสอดเครื่องมือ ultrasound ที่มีช่องใส่เข็มสปริงสำหรับตัดเอาชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากไปตรวจทางพยาธิวิทยา สามารถทำได้ทั้งการดมยาสลบ ฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง หรือใช้ยาชาเฉพาะที่ และผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังทำการตัดชิ้นเนื้อ

 

ข้อบ่งชี้ในการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

• ผู้ชายที่ตรวจพบค่า PSA > 4
• ผู้ชายที่ต่อมลูกหมากมีลักษณะผิดปรกติจากการตรวจด้วยการคลำทางรูทวาร

การเตรียมตัวก่อนตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

• งดยาละลายลิ่มเลือด (ถ้ารับประทานอยู่และสามารถหยุดได้) 7 วันก่อนตัดชิ้นเนื้อ
• รับประทานยาฆ่าเชื้อที่ได้รับ1 วันก่อนการผ่าตัด
• สวนทวารด้วย unison enema คืนและเช้าก่อนตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก
• งดอาหารหลังเที่ยงคืน

อาการแทรกซ้อนจากการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

• เลือดออกมากกว่าปรกติ (อาจมีปัสสาวะหรืออุจจาระปนเลือดได้เล็กน้อยเป็นปรกติ)
• ติดเชื้อในกระแสเลือด
• ปัสสาวะไม่ออกชั่วคราวหลังตัดชิ้นเนื้อ

รับคำปรึกษาเบื้องต้น กับ “หมอเบียร์” ฟรี

สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก
LINE:@ETERNITYCLINIC4
Facebook:@Eternityclinicthaiสืบพงษ์ เอ่งฉ้วน

นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน “หมอเบียร์”
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย (Urologist)
ศัลยกรรมทั่วไป (General surgeon)

บทความล่าสุด